Doğruluk

Bu haftaki yazımızda, yaşamımızda doğruluğun önemi ile ilgili âyet-i kerime, hadis-i şerifler ve Bediüzzaman Said Nursî’den bazı vecizeleri nakletmek istiyorum.

“Ve de ki: “ Ey Rabbim, gireceğim her yere doğrulukla girmemi,  çıkacağım her  yerden doğrulukla çıkmamı nasip et. Bana yüce katından bir kuvvet ver.” (İsra Sûresi: 80)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ahzab Sûresi: 70)

“Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olunuz. Hak ve adalet ölçülerini aşmayınız. O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hûd Sûresi: 112)

*

“Her türlü gerçek dışı sözü söylemekten sizi nehyediyorum.”  (Camiü’s Sağîr, Hadis No: 1495)

“Senin doğru konuştuğuna inanan bir din kardeşine yalan konuşman büyük bir hıyanettir.” (Camiü’s-Sağir Hadis No: 6215)

*

“Sual- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

Cevap- Doğruluk.

Sual- Daha?

Cevap- Yalan söylememek.

Sual- Sonra?

Cevap- Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd.

Sual- Neden?

Cevap- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır.” (Münâzarât)

“Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde (sosyal hayatında) ukde-i hayatiyesidir. (hayat düğümü)”

“Küfür, bütün enva’ıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur.”

“Necat (kurtuluş) yalnız sıdkla, doğrulukla olur.”

“Maslahat (fayda, yarar) için kizb ise, zaman onu neshetmiştir.”

“Yaşasın sıdk! Ölsün yeis!” (Tarihçe-i Hayat)

***

MEKTUP

Pek muhterem yetkili,

Öncelikle sizin şahsınızda, yayınevinizin hediye olarak gönderdiği Risale-i Nur Külliyatı için çok teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu, yaraya merhem olduğunu tahmin edemezsiniz. Allah ebeden razı olsun.

Rabbim’in siz kardeşlerimi Üstad’ın, göndermiş olduğunuz Sözler’in 176. Sayfasında (13. Söz 2. Makam’ın haşiyesi, 3. Nokta.) bahsedilen “Mahpuslara yardım edenler.” zümresine ilhak etmesini niyaz ederim. Allah’a emanet olun.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52