Hizmet etmeye var mısınız? (2)

“Risale-i Nur’u okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler, kuvvetli imana sahip oluyorlar, sarsılmaz ve fedakâr bir dindar, bir vatanperver oluyorlar.

“Teessür ve ıztırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelirdi.” (Zübeyir Gündüzalp, Şuâlar)
“Zaman imanı kurtarmak zamanıdır.” (Sözler)

“Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imana yer kalmasın.” (Hz. Ebu Bekir (ra) – Sözler)
“Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever.” (Hadis-i Şerif meali)

Bundan bir süre önce yapmış olduğumuz dâvetimize icabet eden ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cenâb-ı Hak desteklerinizi kabul etsin. Daha önce de belirttiğimiz gibi dergilerimizi, yayınlarımızı bütün cezaevlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşaallah başarabilirsek bu hizmetleri hepimizin nasıl yapabileceğimiz hususunu çözmeye çalışıyoruz. Duâ edelim bu hizmetleri ülkemizdeki bütün cezaevlerine yayalım. Hepimiz kendi bulunduğumuz yerlerde bu hizmetleri yapabiliriz. Gelişmeleri inşaallah daha sonra duyuracağız.

Bu girişten sonra, iki yeni hizmet talebi ile karşılaştığımızı sizlere duyurmak istiyoruz. İlimizin bir kazasında bulunan Çocuk Cezaevi’nin bir yetkilisi bizden başka cezaevlerinde yaptığımız yayın hizmetlerini talep etti. Çocuk Cezaevi deyince benim aklıma 9-10, bilemediniz 15 yaşındaki kimseler gelirdi. Meğerse 12-21 yaşındaki kişiler çocuk cezaevlerine konuluyormuş. Onar kişilik gruplar halinde 36 bölümde toplamda 360 kişi kalıyormuş. Bizim için tam hedef kitle olduğunu gördük, sevindik. Elimizde meallerimiz vardı. Her koğuşa birer meal verdik. Hanım kardeşlerimiz her odaya seccade verdiler. Ayrıca her bölüme bir Genç Yorum ve bir de Can Kardeş olmak üzere dergilerimizi ilettik. Her ay inşaallah dergilerimizi ve ilâve olarak mahkûmların yaşlarına uygun kitap göndereceğiz. Gelen yetkili arkadaş bize ısrarla “Yeterki siz yayınlarınızla bize yardımcı olun, onlardan en güzel şekilde faydalanılması için biz gereken gayreti göstereceğiz” dedi.

İkinci hizmet talebi İzmir Aliağa T tipi cezaevinde bulunan bir kardeşimizden geldi. Uzun zamandır dergilerimizi aylık olarak düzenli okuyor. Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyor. Kendisi bu cezaevine İzmir F1 tipi cezaevinden yeni nakledildi. Dergilerimize burada da çok ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bizden her ay 25 adet dergi istiyor. İrtibatımızın uzun süredir devam ettiği ve güvendiğimiz bu kardeşimiz, eğer dergileri düzenli olarak gönderebilirsek güzel hizmetlere vesile olabileceğini söylüyor.

Bir önceki yazdığımız hizmete çağrı yazımıza alâka gösteren hizmet arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Allah ihlâs ve istikametten ayırmasın diyoruz. Malûm bizim sloganımız “Her Yeni Asya yayını Risale-i Nur’a bir köprüdür” olduğu için bu köprüleri cezaevleri gibi yerlere kurmak ve Nurlarla insanları buluşturmak bizim elimizde. Yine Dergi Abonesi desteği ile ortak hizmet edelim diyoruz. Bir dergi abonesi de sizden olsun, bir insanın daha hayatı değişsin, güzelleşsin, nurlansın diyoruz.

Allah demenin suç olduğu, kâğıt, kalem ve kitabın silâhtan daha tehlikeli görüldüğü dönemleri yaşayan ağabeylerimizi iftiharla anıyor, yaşayanlara hayırlı uzun ömürler, ahirete gidenlere sonsuz Fatihalar yolluyoruz.

Küçük bir kitaba sahip olmak için hapis, sürgün, dayak, aylarca, yıllarca hapis yatan ağabeylerimizi unutmadık. Gerek Üstadımızın sağlığında gerek sonrasında Risale-i Nur’ları herhangi bir cezaevine girdirmek için ne zorluklara katlanıldığını unutmadık. Bugün ise Risale-i Nur’ları ve onlara köprü olan yayınlarımızı cezaevlerine sokmak ve okutmak için sadece biraz gayret etmek, küçük imkânlarımızı kullanmak mümkün. Her ay Yeni Asya markalı bir kitabımızı 500’den fazla mahpusa okutmak mümkün. Bilelim ki ibadetin az da olsa devamlı olanı makbul.

Geliniz, hizmeti beraber yapalım. Hizmet edebilirim diyorsanız, lütfen (0 532) 471 53 52 nolu telefonu arayınız.